Intézmény logója

ERASMUS + 2016/2017


Publikálta: Ványai
Túrkeve, Karcagi SZC Ványai Ambrus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Esemény időpontja: 2017 jan 01


Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

ERASMUS+ programzáró összefoglalója

2016/2017

Hivatkozási szám: 2016-1-HU01-KA102-022787

“Folyamatos partnerség és együttműködés 20 éve az EU iskolarendszerű szakképző intézményei között 2016/2017.”

Intézményünk és partnerei a Jász- Nagykun Szolnok megye szakmai alapképzésben tanuló, nappali tagozatos diákjainak és a megye szakképzésével foglalkozó szakembereinek szervez szakmai gyakorlatot és szakmai tovább képzéseket. Intézményünk 1997 óta folyamatosan résztvevője nemzeti és nemzetközi szakmai és kulturális pályázatoknak, mint küldő, és mint fogadó intézmény is.

Célunk a felmért igényeknek megfelelő a résztvevők szakmai munkásságát elmélyítő és/vagy kiegészítő szakmai programok szervezése, mely célok megfelelnek az intézmény hosszú távú nemzetköziesedési stratégiájának.

2016/2017-es tanévben 7 kereskedő és 21 autószerelő és 2 járműfényező szakmai alapképzésben tanuló diák szakmai gyakorlatát valósítottuk meg. (A módosított költségvetés miatt.)

A diákok intézményünk és hasonló képzési profilú Szolnok megyei Centrumok diákjai voltak. A diákok leendő szakmájuknak megfelelő, szakmai képzésüket segítő, azt elmélyítő és / vagy kiegészítő szakmai gyakorlaton vettek részt valós munka környezetben, fogadó francia iskoláink külső gyakorlati helyein- Burgundiában Joigny és Béthune Pas-de-Calais megyében.

A diákok konkrét célokkal előre egyeztetett munkaprogramot valósítottak meg minőségbiztosítási elvek alapján.

3 diákunk (1 fő autószerelő és 2 fő járműfényező) hosszú távú 195 napos programban vett részt, melytől az általános szakmai kompetenciák mellett a szociális és kiemelkedő idegen nyelvi kompetenciák fejlődését eredményezte.

A rövidtávú programjaink eredményei: a résztvevők szakmájuknak megfelelő készségek és kompetenciák növekedése. Szakmánként és mobilitási időtartamonként meghatározott tanulási eredmény elsajátítása. Például: képes lett szakmájában legalább alapszinten kitölteni egy munkalapot vagy megrendelőlapot a fogadó ország nyelvén. Szakmai kifejezések felhasználó szintű ismerete. Új technikákkal, technológiával való megismerkedése. Szakmai fogások, jó gyakorlatok elsajátítása, honosítása. Rövid távú hatásként a programban résztvevő minden fél (a közvetlen résztvevők, küldő és fogadóintézményeik és munkatársaik) számára mind szakmailag mind kulturálisan kölcsönösen előnyös program megvalósítása után további hosszú távú partnerség kidolgozását eredményező mobilitásokat valósítunk meg.

Jelen programmal is intézményeink között szorosabb, tovább bővülő kapcsolat jött létre. Növekedett intézményeink megbecsülése (beiskolázás, szakmai, kulturális téren), a résztvevő diákok könnyebben el tudtak helyezkedni a munkaerő piacon vagy motiváltabban tanulnak tovább.

Kiváló belföldi és külföldi szakmai és kulturális partnerhálózattal rendelkező “referencia intézményt” szeretnénk létre hozni, hogy példaként szolgálhassunk más intézmények előtt. Főirányelv hogy, intézményünk képes legyen küldeni és fogadni szakmai, kulturális programok keretében jól felkészített (nyelvileg, szakmailag, kulturálisan) diákokat és tanárokat. Ezen célkitűzés technikai, személyzeti, elméleti és gyakorlati megvalósulásának feltételeit dolgozzuk ki folyamatosan bővülő tapasztalatainkkal.

Minőségi mobilitásaink, nemzetközi törekvéseink és 7 évtizedes minőségi képzésünknek által a Ford Karrier program bázis iskolája lettünk 2017-ben és a Kölni NAOB iskolával és Ford gyárral új partnerséget dolgoztunk, mely lehetőséget is beépítve bővítjük nemzeti és nemzetközi kapcsolatrendszerünket a 2018-as pályázati fordulóban is.

Erasmus+ program csoport

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

ERASMUS+ program summary

2016/2017

Reference number: 2016-1-HU01-KA102-022787

“Continuous partnership and cooperation for 20 years between EU vocational training institutes 2016/2017.”

Our institution and our partners are organising profession practices for the full time students and for the experts in Jász-Nagykun-Szolnok county. These students and experts are in vocational training. Our institution has continually taken part in national and international professional and cultural proposals since 1997. Our institution welcomes and sends students, as well. Our aim is according to the requests to organise professional programmes which complete and/or deepen the participants’ professional work. These aims match to the long-term internationalisation strategy of our institution.   We would like to fulfil 31 students’ vocational training studying in vocational education (welders, mechanics, merchants, body painters, body ironers). These students are the students of our institution and students of other Centres in Szolnok County with similar educational profile.Students take part in professional practice in France in real working environment – at practice places of our partner institutes, where they can complete and / or deepen their professional skills and knowledge. The students fulfil a working plan, which is previously coordinated using ECVET tools according to quality assurance in a course of vocational practice. The students make a three-page contract. That student can take part in these proposals who has better result during the term.Five student are going to take part in a long-term programme. Besides the development of the students’ professional skills we expect the development of their social and foreign language competence. Expected results: the development of the participants’ professional skills and competences. For example: participants will be able to complete a work sheet in their profession or an ordering sheet in the language of the partner country. They will be able to use professional expressions at basic level at least. They will get to know new technologies. They will use the good practices, they will denizen them or finish with French state qualification. After the short term effect, we would fulfil long term partnership and mobilities which are mutually beneficial for each participants (participants of the partner institutions and their colleagues) from the professional and cultural point of view.   We are going to build in the products of our programmes into our long-term pedagogical programme of our institution. A closer and a more expanding relationship comes into existence thanks to this programme. The respect of our institution rises (schooling, professional and cultural sphere), the students taking part in this programme can find a job more easily. We would like to establish a “reference institution” which has got excellent professional and cultural partnership home and abroad to be a good example for other institutions. The main guidance is that our institution should be able to send and welcome well-prepared (linguistically, professionally) students and their teachers in a framework of professional and cultural programmes. We are working on this target; we would like to fulfil this aim with the help of our continually developing technical, personal, theoretical and practical experiences.

Erasmus + program team